För företag

Smart Start är ett graduate traineeprogram som ger ambitiösa och talangfulla nyexaminerade chansen att etablera sig och bygga upp sin professionella karriär, samtidigt som vi främjar kompetensförsörjningen i region Sydost.

Traineeprogram är ett erkänt sätt att locka motiverade studenter till företag. Dock är traineeprogram ofta både kostsamma och tidskrävande, vilket gör att det främst är stora bolag som har möjligheten att genomföra dem. Därför driver vi Smart Start – ett regionalt traineeprogram där företag erbjuds alla fördelar med ett program, utan att själva behöva skapa funktionen.

Under ett år är en trainee anställd hos ett företag, samtidigt som hen deltar i ett utbildningsprogram arrangerat av Smart Start tillsammans med traineer från andra företag. Smart Start står även för marknadsföring av traineeplatsen och presenterar ett antal lovande kandidater för företaget. Företaget gör sedan det slutgiltiga beslutet av trainee och utser en handledare. Smart Start jobbar tillsammans med företaget för att skapa de bästa förutsättningarna för din trainee.

Vill ditt företag ta emot en eller flera traineer? Bli en del av Smart Start!

 

Vad får du som företag?

  • Hjälp med att hitta en central medarbetare
  • Tillfälle att fånga upp de mest ambitiösa studenterna från universitet och högskola
  • Stöd i rekryteringsprocessen
  • Förbättrad långsiktig kompetensförsörjning och ledarskapsutveckling
  • Kvalificerad handledarutbildning för en medarbetare
  • Utökad kunskap om talanghantering
  • En bred utbildning till den nya traineen med inslag som projektledning, ledarskap, digitalisering och hållbarhet

Vad får din trainee?

Här kan du läsa vad Smart Start innebär för traineen.

Investeringar för företaget

Kostnaden för att vara med i Smart Start är 45 000 kr/traineeplats. I priset ingår annonsering på flera olika plattformar, ett första urval och inledande intervjuer. Slutintervjuer med 2-4 kandidater hålls av företaget där vi bistår om så önskas. 20 000 kr betalas när traineetjänsten annonseras och resten när och om tjänsten tillsätts. Varje företag utser även en engagerad anställd som finns med som handledare och bollplank för traineen under året.