För studenter

Smart Start är traineeprogrammet för dig som är ambitiös och redo att ta steget ut i arbetslivet. Som trainee får du under 12 månader en heltidsanställning med marknadsmässig lön på ett spännande företag. På företaget får du hjälp av en handledare som guidar dig och hjälper dig att utvecklas. Under året får du inte bara lära känna en ny verksamhet, utan du får även en gedigen utbildning och möjligheten att träffas och byta erfarenheter med andra traineer som deltar i programmet.
Smart Start är framtaget i syfte att matcha företag och studenter och på så sätt ge nyexaminerade chansen att etablera sig och få en bra start på sina karriärer. Programmet erbjuder flera traineeplatser inom olika kompetensområden på företag och organisationer runtom i Kalmar, Kronoberg och Blekinge.

Vem kan söka?

För att kunna söka till Smart Start ska du nyligen ha tagit din examen och som minst en kandidatexamen. Du kan söka oavsett vilket universitet du kommer ifrån eller vilken inriktning du har haft på dina studier, då Smart Start erbjuder flera traineeplatser inom varierande kompetensområden och branscher.

Vad får du som trainee?

  • Professionell utveckling
  • Anställning på ett företag under ett år
  • Marknadsmässig lön
  • Handledning under programmet
  • En gedigen utbildning inom ett antal områden
  • Traineeträffar och erfarenhetsutbyte
  • Studiebesök på företag
  • Utökat nätverk
  • En smart start på din karriär!

Traineeutbildningen

Modul 1. Praktisk projektledning med WSP

En 2-dagars workshop som hålls av WSP som själva driver många stora projekt inom allt från sjukvård till industri och infrastruktur. Här får du både en teoretisk grund och konkreta verktyg att ta med dig vidare i din yrkesroll.

Modul 2. Social hållbarhet med Linnéuniversitet

Föreläsning och workshop i samarbete med Linnéuniversitetet. Här får du en bredare förståelse för hur man som arbetsgivare och anställd kan bli mer socialt ansvarstagande. Du får lära dig mer om regelverk och de sociala bitarna av de globala målen inom ramen av Agenda 2030.

Modul 3. Hållbarhet och miljö med Elisabeth Axelsson

Föreläsning och workshop med Elisabeth Axelsson, affärsutvecklare inom hållbarhet, där hon ger en inblick i de miljömål som ligger inom ramarna av Agenda 2030 och visar hur man kan bygga strategiska affärsmodeller med ett miljö- och klimatfokus.

Modul 4. Digitalisering/Robotisering med BTH

Föreläsning och case i samarbete med Linnéuniversitetet och BTH om utmaningarna och möjligheterna som kommer med en ökad digitalisering av samhället.

Modul 5. Ledarskap med Carina Vessin, Synergize

En dag med fokus på självkännedom, egna styrkor och svagheter, att kunna leda sig själv och få med andra på tåget. Carina Augustsson är certifierad utbildare och har licens i olika ledarskaps-, grupp- och individutvecklingsprogram.

Modul 6. Företagsbesök

Vi besöker ett spännande företag i regionen som får berätta om sin verksamhet och sina framtidsplaner.

Modul 7. Presentationsteknik och retorik

Bli bättre på att sälja in dina idéer och få andra att förstå vad du menar och vill genom workshops med många praktiska övningsmoment.

Modul 8. Hälsa och välbefinnande

I den här modulen samtalar vi om både regelverken inom arbetsmiljö och hur vi som arbetsgivare och anställda själva kan ta ansvar för ett långt, friskt och produktivt arbetsliv.