För studenter

Smart Start är traineeprogrammet för dig som är ambitiös och redo att ta steget ut i arbetslivet. Som trainee får du under 12 månader en heltidsanställning med marknadsmässig lön på ett spännande företag. På företaget får du hjälp av en handledare som guidar dig och hjälper dig att utvecklas. Under året får du inte bara lära känna en ny verksamhet, utan du får även en gedigen utbildning och möjligheten att träffas och byta erfarenheter med andra traineer som deltar i programmet.
Smart Start är framtaget i syfte att matcha företag och studenter och på så sätt ge nyexaminerade chansen att etablera sig och få en bra start på sina karriärer. Programmet erbjuder flera traineeplatser inom olika kompetensområden på företag och organisationer runtom i södra Sverige.

Vem kan söka?

För att kunna söka till Smart Start ska du nyligen ha tagit din examen och som lägst en kandidatexamen. Du kan söka oavsett vilket universitet du kommer ifrån eller vilken inriktning du har haft på dina studier, då Smart Start erbjuder flera traineeplatser inom varierande kompetensområden och branscher.

Vad får du som trainee?

  • Professionell utveckling
  • Anställning på ett företag under ett år
  • Marknadsmässig lön
  • Handledning under programmet
  • En gedigen utbildning inom ett antal områden
  • Traineeträffar och erfarenhetsutbyte
  • Utökat nätverk
  • En smart start på din karriär!

Traineeutbildningen

Modul 1. Praktisk projektledning med WSP

En 2-dagars workshop som hålls av WSP som själva driver många stora projekt inom allt från sjukvård till industri och infrastruktur. Här får du både en teoretisk grund och konkreta verktyg att ta med dig vidare i din yrkesroll.

Modul 2. Hållbarhet, miljö och Agenda 2030

Föreläsning och workshop med Elisabeth Axelsson, hållbarhetsexpert, där hon ger en inblick i de miljömål som ligger inom ramarna av Agenda 2030 och visar hur man kan bygga strategiska affärsmodeller med ett miljö- och klimatfokus.

Modul 3. Social hållbarhet och Inner development goals

Föreläsning med inslag av quiz och diskussionsövningar med Elisabeth Axelsson, hållberhetsexpert. Här får du en bredare förståelse för hur man som arbetsgivare och anställd kan bli mer socialt ansvarstagande. Du får lära dig mer om regelverk och de sociala bitarna av de globala målen inom ramen av Agenda 2030.

Modul 4. Digitalisering och robotisering med BTH

Föreläsning och case i samarbete med Blekinge tekniska högskola om utmaningar och möjligheter som kommer med en ökad digitalisering av samhället. Dagen leds av doktorander som visar sin forskning. Du får även besöka labben och maskinparken.

Modul 5. Varumärkesarbete

Föreläsning och övningar som genomförs i samarbete med Linnéuniversitetet. Viktor Magnusson på institutionen för marknadsföring och turismvetenskap leder dagen med fokus på Branding, Consumer Behavior, Experiences och Service Marketing.

Modul 6. Ledarskap

Cecilia Andersson Liwlig från Kryast leder dagen som ger dig möjlighet att reflektera över dig själv och dina beteenden i olika situationer. Klassisk managementteori blandas med övningar och diskussioner inom självledarskap och personlig utveckling.

Modul 7. Presentationsteknik och retorik

Bli bättre på att sälja in dina idéer och få andra att förstå vad du menar och vill genom workshops med många praktiska övningsmoment. Maria Daniels från Kryast ger dig personlig feedback och hjälper dig att förstå din målgrupp.

Modul 8. Hälsa och välbefinnande

I den här modulen samtalar vi om både regelverken inom arbetsmiljö och hur vi som arbetsgivare och anställda själva kan ta ansvar för ett långt, friskt och produktivt arbetsliv. Utbildningen hålls av Cecilia Andersson Liwlig från Kryast.