Om Smart Start

Smart Start är ett samarbete mellan Sydsvenska Handelskammaren, Linnéuniversitetet, BTH, Region Kronoberg, Region Kalmar Län och Region Blekinge. Syftet är att få de unga talanger som utbildas i regionen att stanna kvar även efter examen men också att locka hemvändare och andra som vill ha en smart start på sin karriär. Detta för att säkra kompetensen hos företagen i regionen i framtiden.

Företaget anställer traineen under ett års tid samtidigt som hen deltar i ett utbildande program i Smart Starts regi. Utbildningen innehåller delar som projektledning, ledarskap och digitalisering. Smart Start står för marknadsföringen av traineetjänsterna och presenterar ett antal kandidater för företaget som gör det slutgiltiga valet av trainee och utser en handledare i företaget.