En smart start i arbetslivet

Författare: Sofie Nordänger. Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv #1 2023.

Smart Start Graduate Traineeprogram har nu varit en del av Handelskammarens arbete med kompetensförsörjning i Sydost i drygt tre år. De ambitiösa traineer som gått ut programmet har fortsatt anställning och avancerar på sina respektive bolag.

Bolag i olika branscher och storlekar kan med Smart Start erbjuda unga talanger ett brett utbildningsprogram under det första året utan att själva behöva driva det och stå för hela investeringen. Arbetsgivare som SAAB, Outpost24, Ankarsrum Electric Motors och NIBE ser fördelarna med att tillsammans gå ihop med regionerna, våra lokala lärosäten och Handelskammaren för att stärka och framtidssäkra kompetens och tillväxt.

Förutom att ge unga studenter en bra start i arbetslivet med personlig utveckling och relevant utbildning så får de, och bolagen i förlängningen, ett brett professionellt nätverk över hela Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Vi har mött upp med traineer som antingen går eller har avslutat utbildningen. Vid frågan om vad de tar med sig från utbildningen fick vi följande svar:

Hanna Kristensson, f d Trainee, nu projektledare, NIBE

”Smart Start har även gett mig lärdomar på ett personligt plan. Jag har lärt mig oerhört mycket om mig själv och om hur jag fungerar med andra människor. Hittills har jag utmanats och uppmanats att gå utanför min comfortzone, och med detta fått ett mycket större självförtroende. Jag känner verkligen att jag på kort tid vuxit som person och jag vågar tänka stort inför mitt framtida arbetsliv.

Därtill tycker jag att utbildningsmodulernas teman varit relevanta och i tiden. Det har varit en hög kvalitet på varje utbildningstillfälle, som jag upplever har ökat mitt kritiska tänkande, men som också gett mig handfasta tips som jag kan applicera direkt i min arbetssituation. ”

Pontus Moberg, f d Trainee, nu Business Developer, Roxtec

”Av de moduler som vi fick ta del av under Traineetiden kommer jag nog främst ta med mig de som handlade om Modernt ledarskap samt Presentationsteknik. Genom att kombinera intressanta teorier med praktiska verktyg gav det mig en del insikter för framtida utmaningar. I övrigt var alla modulerna intressanta på ett eller annat sätt då det är nyttigt att ha hört och diskuterat det här tidigt i arbetslivet. Miljö, hållbarhet, hälsa och ledarskap kommer alltid utgöra en stor del av vårt framtida arbetsliv och för vår generation kommer detta ligga som grund till många stora beslut.”

Ebba Wallin, Trainee, Xylem

”Att få gå Smart Start med Handelskammaren när man precis påbörjat arbetslivet är en fantastisk möjlighet till utveckling. Programmet skapar möjligheter till personlig utveckling som hade tagit längre tid att etablera på egen hand. Med hjälp av de verktyg vi fått känner jag en större nyfikenhet och trygghet till framtida utmaningar och utvecklingssteg. Varje träff skapar möjlighet till utveckling och reflektion vilket jag tror kommer att gynna oss i vår framtida karriär.”

Tre snabba frågor till ett av företagen

Marie, HR business partner, SAAB;

Vad ser ni på SAAB som den största utmaningen då det kommer till kompetensförsörjning i vår region?
Alla industriföretag i regionen samt resten av Sverige har en utmaning i att hitta kompetent personal inom alla områden, d v s både inom teknik och produktion.

Hur ser ni på samarbetet med Smart start?
En möjlighet både för Saab Kockums och blivande trainee att komma i kontakt med varandra samt att det ligger ett program med olika utbildningsaktiviteter som ger en möjlighet att kombinera det med ett arbete.

Vad blir nästa steg för traineerna som ni har anställt?
En trainee kommer att få ta del av många olika arbetsuppgifter och interna utbildningar i syfte att kunna ta ställning till vad de vill arbeta med då vi har många olika yrkesroller och har arbetsuppgifter som kanske inte finns på något annat företag då vi arbetar med Marina Ubåtar och Ytfartyg.