Dataskyddspolicy Smart Start

När du söker en tjänst inom Smart Start traineeprogrammet har du aktivt lämnat samtycke att få dina personuppgifter hanterade. De uppgifter du lämnar är i normalfallet namn, telefonnummer, e-postadress, bostadsadress samt examensbevis, information om utbildning, arbetslivserfarenhet och eventuella referenser.

Dina uppgifter används under rekryteringsprocessen inom projektet Smart Start samt delas med presumtiva arbetsgivare. Vi använder inte dessa personuppgifter för något annat ändamål än för rekryteringen. Vid en anställning kvarstår de uppgifter vi lagrat om dig hos respektive arbetsgivare samt hos projektledningen för trainee-programmet. Övriga ansökningar, som inte antagits, raderas efter en rimlig tidsperiod dock senast efter två år.

Därefter finns en lista med namn och period på de som medverkat i programmet, listan rensas senast 10 år efter avslutad programperiod.

Kandidater kan när som helst återkalla sitt samtycke. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats samt att få dem rättade, uppdaterade eller raderade. Kontakta info@handelskammaren.com

Rutiner för insamlade persondata i Smart Start Traineeprogrammet (internt)

Ansökningar om anställning/del i programmet med bilagor – lagras i Smart Starts molntjänst, på kontoret i Kalmar samt utvalda sökande hos rekryterande företag.

Deltagare i traineeprogrammet – lagras i Smart Start molntjänst samt på kontoret i Kalmar under hela programtiden.