Fler traineer på väg ut till företagen

Artikeln är skriven av Caroline Rundberg och publicerades i Sydsvenskt Näringsliv #3 2021

Smart Start Graduate Trainee har varit igång i ett halvår och trainees anställda på bolag runtom i sydost har genomgått de första utbildningsmodulerna vid sidan om sina arbetsuppgifter. Nu står ytterligare åtta nya ambitiösa trainees redo att ta plats på bland annat Volvo, Roxtec, Outpost24 och Ankarsrum.

Under det kommande året ska traineerna få utbildning i aktuella ämnen samtidigt som de fyller ett stort kompetensbehov hos sina nya arbetsgivare. I september startar den andra kullen traineer på företag som IST Group i Växjö, Ankarsrum utanför Västervik, SAAB i Karlskrona och Volvo i Olofström. Programmet är en del av Handelskammarens arbete med kompetens­försörjning och riktar sig till alla som är i behov av att anställa i region sydost.
Region Kalmar Län, Kronoberg och Blekinge finansie­rar satsningen som en del av sitt arbete inom kompetens­försörjning och näringslivsutveckling. Våra viktiga sam­arbetspartners Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola, Campus Ljungby och Tech Tank i Karlskrona ställer upp med sin tid och expertis. De regionala medlen gör programmet mycket förmånligt för arbetsgivare.
Många bolag ser att de måste arbeta strategiskt och proaktivt med kompetensförsörjningsfrågor för att fortsätta vara framgångsrika och konkurrenskraftiga. I Tillväxtverkets statistik framgår att många företag vill expandera genom att anställa men att de har svårt att hitta rätt arbetskraft*.
– Vi märker speciellt av att många söker ingenjörer med specialinriktning och olika IT­kompetenser och tyvärr tror många studenter att dessa jobb främst finns i storstadsregionerna. Med vårt omfattande regionala nät­verk kan vi bistå med både rekrytering, ett omfattande utbildningsprogram som vi tycker att alla arbetsgivare borde satsa på och stöd under det första året med en nyanställd ung talang, säger Smart Starts projektledare Sofie Munther.

I september/oktober påbörjas rekryteringen inför pro­gramstart i februari 2022. Några platser är redan bokade då många bolag, trots pandemin, har stora behov av att rekrytera personal direkt från universiteten. Behöver ditt företag hitta kvalificerade studenter som vill göra karriär i regionen? Kontakta johan.andersson@handels­kammaren.com eller läs mer på › smartstarttrainee.se.

Traineeprogrammets olika delar

Först ut i programmet är en handledarutbildning för representanter på företagen med Agnetha Lindroth som driver utbildningen ”Unga ledare” på Handelskamma­ren. Traineernas årslånga utbildning ges i samarbete med olika aktörer och är uppdelad i moduler med olika teman som alla är relevanta oavsett bransch och posi­tion. Med kunskapen från dessa kurstillfällen och sam­tidig praktisk arbetslivserfarenhet har traineerna alla förutsättningar att jobba kvar på sina respektive bolag och växa tillsammans med dem.

Traineernas utbildning består av följande:

  • En tvådagars projektledningskurs i regi av WSP, en gedigen och praktisk utbildning där vi går igenom alla delar i projekt som arbetsform.
  • Två moduler inom hållbarhet där den första behandlar klimat och miljö ur ett affärsperspektiv med Agenda 2030 och de globala målen som ramverk. Den andra modulen tar upp teman kring social hållbarhet genom föreläsningar och workshops.
  • En heldagsutbildning inom retorik och presentations­teknik med Växjöföretaget Kryast som bland annat arbetar med hållbart medarbetarskap.
  • Ledarskap och självledarskap är temat för den näst sista modulen som leds av Carina Augustsson på Synergize och fokus ligger på självkännedom och att kunna använda sina styrkor och svagheter i yrkeslivet. Den sista modulen är kanske den allra viktigaste. Hälsa och välbefinnande står i fokus och är högaktu­ellt när man är ung, nyutexaminerad och taggad på att visa vad man går för. Traineerna får med sig verktyg för att kunna hantera stress, skapa förutsättningar för att hålla ett helt arbetsliv och hitta balans mellan jobb och fritid.