Från trainee till projektledare

Det roligaste med traineeprogrammet var att få arbeta i tvärfunktionella projekt. Det gjorde att jag lärde känna många olika funktioner i bolaget och fick ett stort nätverk.

Hanna Kristensson är utbildad till civilekonom vid Högskolan i Halmstad och fick reda på traineeprogrammet via en familjemedlem.

– Det var min pappa, en riktig värmepumpsentusiast, som introducerade mig till NIBE och traineeprogrammet. Efter att ha läst på om bolaget tyckte jag att det verkade som en spännande arbetsgivare med stora möjligheter, och valde därför att ansöka.

Vad var dina arbetsuppgifter under traineeperioden?

– Mina arbetsuppgifter under traineeperioden varierade mycket då jag fick möjlighet att rotera på olika avdelningar och fick på så vis förståelse för hur alla funktioner hängde ihop. Vid programmets start arbetade jag med hållbarhet och kvalitet, och under årets andra halva fokuserade jag på marknadskommunikation.

Vad är din roll på NIBE idag?

– Idag jobbar jag på NIBE som projektledare inom HR och marknadskommunikation. Det är en bred roll, vilket passar mig, och innebär att jag jobbar med alltifrån rekrytering till kundnöjdhet.

Vad var bra med programmet?

– Det roligaste med traineeprogrammet var att få arbeta i tvärfunktionella projekt. Det gjorde att jag lärde känna många olika funktioner i bolaget och fick ett stort nätverk. Kursmodulerna vi genomförde tillsammans med Smart Start gav en övergripande förståelse om många olika områden, och man lämnade alltid kursdagarna fylld med ny energi och inspiration. Vi var tre traineer från NIBE med helt olika bakgrund, men trots detta så passade utbildningarna oss alla ändå. Mina kollegor var ingenjörer och jag själv ekonom, så jag tycker att det var bra att man hittade en mix av ämnen som alla kunde relatera till. De kurser som, enligt mig, var extra roliga handlade om ledarskap och presentationsteknik. Just dessa utbildningar präglades till stor del av självreflektion, vilket var både utmanande och givande.

Har du några tips till de som är intresserade av att söka?

-Jag rekommenderar att man läser på ordentligt innan man ansöker till olika företag. En traineetjänst är ju en investering både från arbetsgivarens och din egen sida, och därför tror jag att det är viktigt att man som sökande kan se sig själv i bolaget i framtiden. Förhoppningen är ju att traineeprogrammet leder till ett långt samarbete, och därför är det viktigt att man förstår företagets värderingar och vad de står för, men också vad de har för framtidsutsikter.


NIBE är en global koncern som utvecklar och tillverkar intelligenta och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter. Allt startade i småländska Markaryd för 70 år sedan, i en region som är välkänd för sin företagsamhet.


Författare: Carl Crantz