Från trainee till projektledare

”Det roligaste med traineeprogrammet var att få arbeta i tvärfunktionella projekt. Det gjorde att jag lärde känna många olika funktioner i bolaget och fick ett stort nätverk.” Hanna Kriste...
Läs mer

En smart start i arbetslivet

Författare: Sofie Nordänger. Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv #1 2023. Smart Start Graduate Traineeprogram har nu varit en del av Handelskammarens arbete med kompetensförsörjning i Sydost...
Läs mer